Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις Δράσεις : “Ψηφιακό ‘Αλμα” και “Ψηφιακό Βήμα”έως 15 /11/ 2018