Πρόσκληση συμμετοχής σε σεμινάρια “BLUE LABS” για την Καινοτομία σε τομείς της «Γαλάζιας Ανάπτυξης», Θεσσαλονίκη, 7, 14 και 21 Νοεμβρίου 2018