Ελληνo – Τουρκικό Επιχειρηματικό Φόρουμ από το ΒΕΘ και το ΕΒΕΘ στις 29 Οκτωβρίου 2018.