Παρουσίαση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ , “Ψηφιακό Βήμα”, “Ψηφιακό Αλμα” και “Επιχειρούμε Έξω” στην Κατερίνη

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση