Εκδήλωση στην Κω με θέμα την εφαρμογή του Μέτρου Μεταφορικο Ισοδύναμο την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018