Τροποποίηση της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου για τη Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – Παρέμβαση ΙΙΙ, μετά την εξέταση των ενστάσεων