Έγκριση Πρακτικού 2/13-9-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”