Ανακοίνωση για το ζήτημα της απόσυρσης αιτήματος χρηματοδότησης στη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση