Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης στη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”.