Οριστικός Κατάλογος Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων- ‘Α κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.