Εκδήλωση Παρουσίασης των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ “Ψηφιακό Βήμα”, “Ψηφιακό Αλμα” και “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” στη Θεσσαλονίκη.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση