Πρόγραμμα διεξαγωγής θεματικών εργαστηρίων (workshops) των Κέντρων «microSTARS» του ΚΕΠΑ για το μήνα Σεπτέμβριο 2018