Εκδήλωση παρουσίασης των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Αλμα” την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 στο Κιλκίς