Ημερίδα με θέμα: «Εμπορικό σήμα και Γεωγραφικές ενδείξεις» την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου στο ΕΒΕΘ