Εκδήλωση Παρουσίασης των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ “Ψηφιακό Βήμα” και ” Ψηφιακό Αλμα” στην Καστοριά την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018