Εκδήλωση Παρουσίασης των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ “Ψηφιακό Βήμα” και ” Ψηφιακό Αλμα” στο Κιλκίς την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018