Έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014 – 2020.