Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων Υλοποίησης για την Πρόσκληση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020.