Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Αλμα» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.