Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων»