Πρόσκληση για την κάλυψη θέσης εργασίας σχετικά με τη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από το ΚΕΠΑ.