Εκδήλωση παρουσίασης των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ “Ψηφιακό Βήμα”, “Ψηφιακό Αλμα” και “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” στην Κατερίνη, 16 Ιουλίου 2018

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση