Ημέρα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας 2018 – Διαγωνισμός φωτογραφίας και έκθεση