Παρουσίαση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Αλμα” στην εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ στις 4 Ιουλίου 2018

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση