Αναβολή προγραμματισμένης Γενικής Συνέλευσης ΣΒΒΕ στις 5 Ιουλίου 2018.