Ενημέρωση Δικαιούχων της Δράσης “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων” (Α’ κύκλος) για την δυνατότητα υποβολής αιτήματος επαλήθευσης