Υπενθύμιση καταληκτικής προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη στη Δράση “Αναβάθμιση ΜΜΕ”