Πρόγραμμα Θεματικών Εργαστήριων (workshops) των Kέντρων “microSTARS” του ΚΕΠΑ, για το μήνα Μάιο 2018