Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό GDPR την Τετάρτη 2 Μαϊου 2018 στη Θεσσαλονίκη