Εκδήλωση του ΚΕΠΑ την Παρασκευή 27 Απριλίου στο πλαίσιο του Μοney Show 2018 με θέμα «Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Εργαλεία Στήριξης της Επιχειρηματικότητας».