Διοργάνωση Συνάντησης Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ομάδας Αγροδιατροφής από το ΣΒΒΕ και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας