Εκδήλωση του ΣΕΒΕ και του Εληννοιταλικού Επιμελητηρίου για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα στο πλαίσιο του Μοney Show 2018