Σεμινάριο ΣΕΒΕ: H σημαντικότητα των SOFT SKILLS για τα σύγχρονα στελέχη επιχειρήσεων