Διοργάνωση Startups d.Day, από το ΣΕΠΕ στο πλαίσιο του digital economy forum 2018: σχεδιάζουμε, δημιουργούμε, καινοτομούμε.