Διαγωνισμός John & Mary Pappajohn Business Plan Competition από το ACT- American College of Thessaloniki