Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Συμμετοχή σε Επιμορφωτικά Σεμινάρια του ΣΕΠΒΕ