Παράταση υποβολής επιχειρηματικών σχεδίων στη Γενική Επιχειρηματικότητα του Ν43399/2016