Ενημερωτική εκδήλωση για το Πρόγραμμα LIFE της Ε.Ε. στις 27 Mαρτίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.