Ο ΣΕΒΕ αρωγός στην εξαγωγική προσπάθεια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας