Περιφερειακό Συνέδριο για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση της Κεντρικής Μακεδονίας στις 26-28 Μαρτίου 2018 στη Θεσσαλονίκη