Διεξαγωγή Women Techmakers Greece Summit 2018 στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018