Παρουσίαση των Δράσεων “Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών ΜΜΕ” και “Επιχειρούμε Έξω” στην Κατερίνη στις 28 Φεβρουαρίου 2018

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση