Διεθνή Ημερίδα για την Κυκλική Οικονομία τη Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 στη Θεσσαλονίκη