Οι 10 βασικές θέσεις για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής από το Υπουργείο Οικονομίας για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής μετά το 2020