Παρουσίαση των Δράσεων “Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών ΜΜΕ” και “Επιχειρούμε Έξω” στις Σέρρες στις 22 Φεβρουαρίου 2018

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση