Ενημερωτικές Eκδηλώσεις της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Δράσεις “Iδρυση Νέων Τουριστικών ΜΜΕ” και “Επιχειρούμε Έξω” το μήνα Φεβρουάριο 2018