Παράταση της προθεσμίας αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς ενίσχυσης “Γενική Επιχειρηματικότητα” του Αναπτυξιακού Νόμου