Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τη Δράση “Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας – Β κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020