Στις 23-24 Φεβρουαρίου διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από το Skywalker.gr Thessaloliniki#JobFestival 2018.