Συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου ΗIGHER της ΠΚΜ στη Θεσσαλονίκη